2009/Sep/09

กลับมาแล้วนะ!!!!!

หายไปนานจัง

 

จะไม่ข้ออ้างอีกแล้วว่าไม่มีเวลา!!

 

จ้องอยู่ตั้งนานว่าจะเขียนอะไรดี

 

จะเขียนแล้ว

 

บางที่ชีวิตก็ยากเริ่มที่ตอนเริ่มต้น

 

เราจะกลิ้งไปด้วยกันนะ!

 

: BE WITH ME:

Comment

Comment:

Tweet


what's up Waff
#3 by T o' M @ ZZ u ครับ At 2009-09-09 11:39,
-*-

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน 5555+

ปล่อยอารมรณ์ให้เตลิดเปิดเปิง อย่าไปเกร็ง

เขียนให้สนุกน้า open-mounthed smile big smile
#2 by SoYen At 2009-09-09 01:14,
big smile
#1 by tae_moship At 2009-09-09 00:46,